AUTO LASER TUTORIAL (BM)

Bab I – Pemasangan dan NyahPemasangan

1.1 Keperluan Pemasangan

 • Sistem pengendalian: sistem operasi 32-bit dan 64-bit siri Windows (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 dan Windows 8.1).
 • CPU: edisi lebih tinggi daripada Pentium 4.
 • Kad video: tiada keperluan khusus; adalah disyorkan untuk menggunakan kad video sekurang-kurangnya dengan cache 512MB untuk memudahkan penyuntingan grafik.
 • RAM: melebihi 1GB.
 • Hard disk: melebihi 20GB.

1.2 Pemasangan

1.2.1 Pemasangan AutoLaser

1) Buka [Setup.exe]. Klik dua kali untuk memasang [AutoLaser V X.X.X.exe] secara langsung dalam cakera keras.
*(X.X.X ialah nombor versi) *

Rajah 1-1

2) Ekstrak fail dan mulakan untuk memasang. Jika perisian dipasang dalam sistem Windows 64-bit, kotak dialog untuk pengguna yang dipilih akan muncul; klik [YA] untuk memasukkan pilihan bahasa.

Rajah 1-2

3) Pilih bahasa.
4) Tekan [Next] untuk teruskan.

Rajah 1-3

5) Tandakan [AutoLaser].
6) Tandakan [USB Driver].
7) Tekan [Installation] untuk menjalankan pemasangan program.
AutoLaser sedang dipasang…
USB Driver sedang dipasang…

Rajah 1-4

8) Tekan [Extract].
9) Tekan [Next].
10) Tekan [Finish] untuk melengkapkan pemasangan USB Driver.

Rajah 1-5

Bab II – Tetapan Sistem

2.1 Pengurusan Mesin

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2-1, klik butang [Machine Info] untuk memasuki pengurusan mesin.

Rajah 2-1

Maklumat yang berkaitan dengan mesin termasuk format parameter, process parameters dan machine parameters.

Rajah 2-2

2.1.1 Parameter Format

Pilih mesin dan klik [Format Parameter] untuk membuka kotak dialog parameter format mengenai mesin.

Rajah 2-3
 • [X]: jarak maksimum yang boleh dimiliki oleh mesin sepanjang paksi X.
 • [Y]: jarak maksimum yang boleh dimiliki oleh mesin sepanjang paksi Y.
 • [Locating Point]: ia merujuk kepada titik di mana kepala laser terletak.

2.1.2 Komunikasi

Dalam Rajah 2-4, memaparkan maklumat mesin. Kawasan merah digunakan untuk sambungan rangkaian, manakala kawasan biru digunakan untuk sambungan USB. Sambungan rangkaian memerlukan kepada sambungan USB.

Rajah 2-4
 • Network Communication: Apabila menggunakan komunikasi rangkaian, pengguna mesti menetapkan alamat IP komputer dan mesin dalam rangkaian yang sama.
 • USB Communication: Tekan butang [Cari] di kawasan biru untuk membolehkan perisian untuk mencari nombor port komunikasi komunikasi antara komputer dan mesin.
 • (Nota: jangan lupa untuk memasang Pemacu USB dan wayar komunikasi USB.)

Bab III – Operasi Asas

3.1 Memasukkan tulisan teks

Klik alat di sebelah kiri bar alat, klik butang kiri tetikus di kawasan lukisan. Masukkan teks dalam kotak dialog, tetapkan font dan saiz.

Rajah 3-1

3.2 Imej Cerminan

3.2.1 Imej cerminan mendatar

Selepas memilih piksel, klik “horizontal mirror image” dan akan menjadi garis pusat mendatar segiempat luaran.

Rajah 3-2
Rajah 3-3

3.2.2 Imej cerminan menegak

Selepas memilih piksel, klik “vertical mirror image” dan akan menjadi garis pusat menegak segiempat luaran.

Rajah 3-4
Rajah 3-5

3.3 Putaran

Selepas memilih piksel, masukkan sudut dalam bar alat di bahagian atas kawasan lukisan. Memasukkan piksel positif akan membawa kepada putaran arah jam, manakala piksel negatif akan membawa kepada putaran lawan jam.

Rajah 3-6
Rajah 3-7

3.4 Penjajaran Pixel

3.4.1 Penjajaran mendatar

Selepas memilih lebih daripada dua piksel, klik [left horizontal alignment] di sebelah kiri bar alat atau tekan butang [L] pada papan kekunci dan ia akan diselaraskan kiri. Sama dengan penjajaran melintang kanan dan tengah, tekan butang [R] untuk kanan dan tekan [E] untuk tengah dan ia akan diselaraskan dengan betul.

Rajah 3-8
Rajah 3-9


3.4.2 Penjajaran menegak

Selepas memilih lebih daripada dua piksel, klik [top vertical alignment] di sebelah kiri bar alatan atau tekan butang [T] pada papan kekunci dania akan ditegakkan ke atas. Sama dengan pusat dan bawah, tekan butang [C] dan [B] dan semua piksel yang dipilih akan diselaraskan secara menegak pusat dan bawah.

Rajah 3-10
Rajah 3-11

3.5 Warna

Rajah 3-12

Terdapat 256 warna pilihan untuk pengguna. Satu warna mewakili satu lapisan.

Rajah 3-13

3.5.1 Mengubah warna piksel

Pilih graf yang akan diubahsuai dan klik warna yang dimahukan dalam senarai warna.

Pilih Graf
Tekan Warna
Warna berubah

3.6 Memproses Data

Rajah 3-14

3.6.1 Warna dalam bitmap

Memproses bitmap dalam intaglio. Lihat gambar berikut untuk butang pada bar alat.

Rajah 3-15

Pilih piksel bitmap. Klik butang dan kesan berikut akan dibuat.

Rajah 3-16
Rajah 3-17

Chapter IV – Proses Output

4.1 Layer Parameters

Rajah 4-1

Dalam Rajah 4-1, lapisan dari atas ke bawah dalam senarai menunjukkan urutan proses. Ia menukar urutan pemprosesan dengan mengklik butang [Up] atau [Down].

4.1.1 Penetapan Keutamaan

Klik kotak senarai seperti ditunjukkan dalam Rajah 4-2 untuk menetapkan keutamaan.

Rajah 4-2

4.1.2 Parameter pemotongan

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4-3, ia perlu menanda pilihan [Cut]. Parameter 1 merujuk kepala laser pertama dan parameter 2 merujuk yang kedua.

Rajah 4-3
 • [Cutting speed]: kelajuan pergerakan kepala laser semasa proses mencelup terang.
 • [Free speed]: kelajuan pergerakan kepala laser semasa proses yang tidak cerah.
 • [Corner power]: keamatan cahaya laser pada sudut.
 • [Work power]: keamatan cahaya laser apabila capai kelajuan pemotongan.
 • [Default intensity]: Parameter intensiti lalai yang ditetapkan pada kad kawalan akan digunakan.

4.1.3 Ukiran parameter

Sebelum menetapkan parameter Ukiran, sila tandakan butang “Carve”. Lihat Rajah 4-4:

Rajah 4-4
 • [Carve Speed]: kelajuan bekerja semasa mencelupkan cahaya yang normal.
 • [Carve direction]: mod kerja semasa peranti mencelup yang terang.
 • [Carve Accuracy]: jarak antara dua garisan mencelupkan jiran tetangga.
 • [Slope]: menentukan jarak dari cerun ke bahagian bawah.
 • [Corner power]: ia merujuk kepada intensiti cahaya laser dalam ukiran cerun.
 • [Work power]: kuasa semasa operasi mencelup terang.

4.2 Online Control

Rajah 4-5

Proses mudah tidak memerlukan lukisan dan boleh diselesaikan dengan “Online Control”, seperti pemotongan garis tunggal dan pemotongan segiempat tepat.

4.2.1 Mod Kawalan

A) Rangkaian

Rajah 4-6

Prosedur adalah seperti berikut.
1) Sambung dua hujung kabel rangkaian ke PC dan mesin masing-masing.
2) Tandakan halaman [Network] di sebelah kanan antara muka perisian.
3) Cari mesin yang akan disambungkan di [Name] dan pilihnya.
4) Pilih [Start the network].
5) Selesai.

B) USB

Rajah 4-7

Prosedur adalah seperti berikut.
1) Sambung dua hujung garisan USB ke PC dan mesin masing-masing.
2) Pilih halaman [Network] di sebelah kanan antara muka perisian.
3) Klik [Search] untuk mencari nombor port.
4) Klik senarai tarik [Port number] untuk memilih port.
5) Selesai.

4.2.2 Pergerakan

 • Klik Origin untuk menetapkan titik di mana kepala laser kini ditempatkan
 • Klik Pulse, kepala laser akan memancarkan cahaya pada kedudukan asal.
 • Klik butang kawalan di atas dan bawah arahan butang pensuisan paksi untuk beralih di kalangan [Z-paksi] → [paksi-U] → [paksi-V].
 • Klik Z + untuk membuat arah paksi Z ke arah positif, Klik Z- untuk membuat arah paksi Z ke arah negatif, dan jika arah bergerak diterbalikkan, tetapkan polariti butang paksi Z dalam parameter mesin.
 • [Laser]: ia akan sentiasa memancarkan cahaya di mana arahnya bergerak.
 • [Precise]: Selepas diperiksa, ia dapat memasukkan jarak dalam kotak edit tengah butang atas, bawah, kiri dan kanan.

4.3 Pra-kerja Bekerja

4.3.1 Paparan kerja

[Work view]: dibenarkan untuk melakukan simulasi pemprosesan ke fail kerja yang dimuat turun ke mesin, periksa laluan proses, dll.

Rajah 4-8

[Start]: mula simulasi pemprosesan.
[Pause]: menggantung pemprosesan simulasi.
[End]: hentikan pemprosesan simulasi.
[Accelerate]: mempercepatkan kelajuan pemprosesan simulasi.
[Decelerate]: melambatkanpemprosesan simulasi.
[Work Budget]: aset masa pemprosesan fail.

4.4 Proses Output

Rajah 4-9

[Start]: mula berfungsi untk memproses.
[Pause/Resume]: meneruskan atau menangguhkan proses.
[Stop]: hentikan proses.
[Download]: kotak dialog muat turun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4-10.

Rajah 4-10

[Doc to Mac]: muat turun fail semasa ke kad kawalan.
[OUT to Mac]: muat turun fail yang disimpan sebelum ini ke kad kawalan.
[Save as OUT]: simpan fail semasa dalam format pemprosesan ke komputer.

Bab V – Kes Aplikasi

5.1 Proses Common Output

1) Buka fail
Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-1, klik [File] → [Open] pada menu utama, muncul dan buka kotak dialog seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-2. Periksa [Preview], klik fail “001.dst” untuk melihat graf, dan klik [Buka] untuk membuka fail.

Rajah 5-1
Rajah 5-2

2) Edit
Selepas membuka fail seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-3, pilih keseluruhan graf, dan klik [Fairing] pada toolbar untuk mengedit untuk mendapatkan graf seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-4, dengan lengkung bulat. Langkah seterusnya adalah untuk mengedit parameter lapisan.

Rajah 5-3
Rajah 5-4

3) Isikan parameter
Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-5. Klik dua kali item pertama untuk membuka kotak dialog untuk mengedit parameter lapisan, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-6. Tandakan [Cut], dan klik [OK] selepas mengisi parameter [Power] dan [Speed].

Rajah 5-5
Rajah 5-6

4) Muat turun
Klik [Download] seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-7, muncul kotak dialog muat turun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-8.

Rajah 5-7
Rajah 5-8

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-8, jika perlu mengoptimumkan laluan, sila tanda [Path Optimization], jika tidak, gunakan laluan asal. Klik [Download] untuk muncul kotak dialog untuk memasukkan nama fail seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5-9.

Rajah 5-9

Nama fail sama ada ianya bersifat tetap, atau input secara manual, dengan panjang nama fail tidak melebihi 8 perkataan. Klik [OK] untuk memulakan muat turun, dan ia bermakna muat turun yang berjaya jika graf boleh dilihat pada panel kawalan selepas melalui bar progres muat turun.

Video Tutorial